Festivitat de Sant Marçal

Marratxiners i marratxineres MOLTS d’ANYS i VISCA SANT MARÇAL tinguem sempre present el missatge el Bisbe més Universal.
En Església Universal sou advocat poderós, SANT MARÇAL alliberau-nos de dolor i de tot mal.