ACTUACIONS MUNICIPALS DEL MES DE JUNY I JULIOL

Aquí teniu les darreres intervencions fetes al nostre municipi per part de la brigada de Vies i Obres de l’Ajuntament de Marratxí, l’empresa municipal de Marratxí XXI i per part del Consell de Mallorca.

1) Reparació de l’acera al Carrer de Sant Rafel a Sa Cabaneta per la brigada de Vies i Obres

Reparació acera Carrer San Rafel

2) Canalització d’aigües pluvials a la carretera de Pòrtol a Santa Maria per part del Consell de Mallorca.

Canalització Pluvials Pòrtol

3) Reparació i pintat del parc infantil al carrer Balanguera a Sa Cabana per part de l’empresa Marratxí XXI.

Pintat i reparació del parc infantil C/ Balanguera

4) Col·locació de Bancs al carrer Montcaire al Pont d’Inca Nou per part de Marratxí XXI.

Nous bancs al carrer Montcaire

5) Canalització i soterrament de les aigües pluvials entre el parc empresarial del Figueral i la Vinya de Son Veri, per part del Consell de Mallorca.

Canalització de pluvials a la Vinya de Son Veri

6) Nova rampa d’accés al col·legi de Ses Cases Noves per part de la Brigada Municipal.

Nou accés al col·legi de Ses Cases Noves

7) Instal·lació de tendals en el col·legi de Ses Cases Noves per part de la Brigada Municipal.

Nous tendals al col·legi de Ses Cases Noves

8) Senyalitzacions horitzontals al carrer Andreu Joan i Casa del Poble a Sant Marçal, per part de la Brigada de Vies i Obres.

Noves senyalitzacions a Sant Marçal

9) Reparacions de diverses aceres i prolongacions als carrers Sa Torre i Ca Ses Monges a Pòrtol, per la brigada de Vies i Obres.

Reparacions diverses a Pòrtol

10) Adaptacions de les aceres pròximes a la Residència de Can Carbonell per a millorar l’accés de les persones majors i persones amb mobilitat reduïda.

Adaptacions aceres Residència de Can Carbonell

11) Reparació de les aceres del carrer de can Barrera a can Farineta

Reparació Aceres a Can Farineta