El Ple Municipal aprova la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular referent a la posada en marxa d’un pla nacional estratègic d’impuls a la ceràmica.

  • En sessió ordinària de 30 d’abril de 2013 la corporació en ple ha aprovat, per unanimitat dels grups amb representació al consistori: PP, PSIB-PSOE, PSM-Més i  IDMA, la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular referent a la posada en marxa d’un pla nacional estratègic d’impuls a la ceràmica.

Atés que el context socioeconòmic actual que afecta al sector de la ceràmica i a la gran vulnerabilitat actual d’aquest sector, l’ajuntament sol·licita al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Ministeri d’Economia i Competitivitat l’estudi d’una sèrie de bonificacions, ajudes i reduccions per que es dugui a terme el Pla Nacional Estratègic d’Impuls a la Ceràmica.

Les mesures volen contemplar un sistema d’exempcions i bonificacions per als artesans del fang per un període de temps renovable i desenvolupar un marc legal adaptat a la peculiaritat de l’artesania que aposti decididament per aquest sector i compleixi l’enunciat de l’article 130.1 de la Constitució Espanyola.

Establir un sistema de cotització a temps parcial per a tots els ceramistes i flexibilitzar el cost de la cotització obligatòria de la Seguretat Social per les microempreses artesanes, amb reduccions percentuals durant els primers anys d’activitat.

Perquè sigui factible la seva presència en els tallers, demanen revisar la legislació que afecta la contractació d’aprenents dins l’àmbit d’una activitat ceràmica.

Altres mesures fiscals són la reducció de l’IVA al 4% per a tots els productes artesanals, concedir l’exempció de qualsevol tipus de declaració i de IVA per rendiments bruts a l’artesania que no arribin al 50% del salari mínim interprofessional i bonificar els impostos indirectes dels combustibles així com del gas que els terrissaires i tallers ceràmics utilitzen per a la combustió dels seus forns.

Finalment demana que l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC) s’estableixi com intermediari del sector ceràmic en la comunicació de les propostes davant el Govern d’Espanya.

Marratxí com a municipi terra del fang i  des del seu ajuntament , vol potenciar el sector artesà amb aquestes rebaixes fiscals i ajudar a les petites empreses familiars a que puguin desenvolupar la seva activitat.