Els populars de Marratxí proposen que tots els grups polítics es comprometin a restrigir l’accés al sector S.A.U 5.2 de forma exclusiva pel ramal projectat per carreteres

  • La proposta serà presentada via moció en el pròxim ple i vol tenir el compromís de la resta de grups polítics de l’oposició per a que l’accés es faci pel ramal projectat per carreteres des de l’autopista (MA-13), i en cap cas es pugui accedir a través de les urbanitzacions veïnades. 

 
El Grup Municipal Popular de Marratxí presentarà en el pròxim ple de l’Ajuntament una moció referent a la limitació de l’accés al Pla Parcial S.A.U 5.2 a Son Macià.

Degut a la gran preocupació que ha provocat als veïnats de la zona per l’impacte negatiu que pot suposar aquesta nova àrea d’equipaments tècnics, referent a la proximitat de les noves edificacions i sobretot l’augment del trànsit rodat de l’urbanització, els populars de Marratxí han escoltat i volen donar una seguretat als veïnats de les urbanitzacions per a que en cap cas vegin incrementat el trànsit en la mateixa i no es pugui tenir accés a les urbanitzacions des de la nova zona.

Per tot això el Partit Popular es vol comprometre i també vol comprometre a la resta de grups de la corporació a que l’accés al sector del S.A.U 5.2 es realitzi exclusivament (d’entrada i sortida) per el ramal projectat per carreteres des de l’autopista (MA-13). La moció presentada també inclou obligar a la propietat a modificar el pla parcial per a que la zona privada que limita amb l’ urbanització passi de 20 a 30 metres i aquesta tengui el mateix tractament que la zona verda municipal.

Hi ha que remarcar que l’equip de govern ja ha realitzat tres reunions amb els veïns i afectats de la zona i ha programat un calendari de reunions per escoltar la veu del poble, malament el plac d’al·legacions i el plac d’exposició pública ja ha acabat, les al·legacions que se presentin, s’estudiaran i es respondran de manera individualitzada.

Per acabar el batle ha ratificat que per millorar el projecte i dur a terme una mediació eficaç amb la propietat es recolliran totes les propostes tant de l’Associació de Veïns com dels afectats de la zona.

MOCIO ACCES ZONA SERVEIS SAU 5.2