L’EQUIP DE GOVERN DEL PARTIT POPULAR DE MARRATXI VA INVERTIR AL VOLTANT DE 3 MILIONS D’EUROS EN 10 ANYS EN EL MANTENIMENT I MILLORA DE LA XARXA DE L’ENLLUMENAT

Pleno Marratxí Mayo 2016

El Sr. Miquel Cabot, primer Tinent de Batle de l’Ajuntament de Marratxí, menteix quan diu que “en els darrers vint anys no s’ha efectuat cap manteniment a la xarxa de l’enllumenat públic de Marratxí”. Davant aquesta acusació hem de manifestar lo següent:

En primer lloc, suposam que la informació dels primers set anys del període en que declara que no es va a dur a terme cap manteniment deu ser certa per que durant aquest temps el Partit Socialista tenia responsabilitat de govern.

En lo referent als darrers deu anys, durant els quals el Partit Popular ha governat el municipi, la seva acusació és totalment falsa i incorrecta ja que, en cap cas, s’ha descuidat el manteniment de la xarxa elèctrica.

Durant les darreres legislatures, la secció d’electricitat ha fet feina amb constància i dedicació en la conservació diària de tota la instal·lació elèctrica pública del municipi, destinant en aquesta etapa prop de 3 milions d’euros a aquest fi i essent els següents projectes només uns dels que es realitzaren i en els que s’ha invertit per a una correcte millora i conservació:

  • Inversió en la renovació total de l’enllumenat en Es Garrovers, Es Figueral/Can Farineta, Es Benestar. També s’han renovat totalment zones específiques necessàries (cablejat, columnes, lluminàries i mecanismes totalment nous) en altres zones del municipi.
  • A la resta del municipi s’han substituït un 90% de les lluminàries que eren dels anys 80, rebaixant el seu consum elèctric un 30%. Els nuclis on s’ha realitzat són Pòrtol, Sa Cabaneta, Marratxinet, Es Pla de Na Tesa i Es Pont d’Inca. S’inclogueren també determinades urbanitzacions amb lluminàries molt antigues, millorant així l’eficiència energètica i baixant la contaminació lumínica. Por exemple, a Ses Cases Noves se varen renovar totes les faroles del passeig biosaludable.
  • Reposició i millores a determinades urbanitzacions afectades per robatoris de cablejat elèctric, substituint, millorant i protegint les línees per a evitar futurs intents de substracció. Així mateix, a zones afectades per vandalisme, es van substituir les lluminàries rompudes per unes antivandàliques (zones Pla de Na Tesa, Es Pont d’Inca, Sant Marçal i Es Pont d’Inca Nou).

Se revisaren i actualitzaren tots els quadres elèctrics amb nous mecanismes de protecció (tèrmics i diferencials), tant de xarxes de línees aèries com subterrànies, millorant i modernitzant els equipaments necessaris sempre baix criteris tècnics i sense deixar d’adquirir qualsevol material, equipament o eina necessària sol·licitada per la brigada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *