MILLORES I ACTUACIONS MUNICIPALS REALITZADES AL TERME DE MARRATXÍ

Aquí teniu un recull de les darreres intervencions duites a terme en el nostre municipi a zones de la via pública per donar resposta a diferents demandes i necessitats.

Agraïm tota la tasca feta per la brigada de Vies i Obres de l’Ajuntament de Marratxí, l’Àrea de Medi Ambient i l’empresa municipal Marratxí XXI que han efectuat la majoria d’aquestes activitats.

1) Obertura del nou enllaç de l’Autopista MA-13 amb el Camí de Sa Cabana

2) Senyalització horitzontal en el nuclis de Cas Miot i Pont D’Inca Parc.

3) Rehabilitació i reparació del Camí Puig Roig ( Son Ametler ).

4) Asfaltat de la carretera de Sa Comuna (PMV 301-7) a Sa Cabaneta, des del Camí de Sa Tanca fins a la Carretera de Sineu i col.locació de capta fars laterals per millorar la visibilitat lateral.

5) Senyalització vial i abalisament C/ Dolors Gual de Torrella ( Sa Cabaneta ).

6) Estacionament habilitat de 22 places a la plaça de Can Coll ( Pla de Na Tesa ).

7) Asfaltat d’un tram del Camí de Ca Na Maiola  ( Marratxinet ).

8) Asfaltat parcial del Camí de Cas Moliner ( Marratxinet ).

9) Substituició de les bústies del contenidor soterrat de la plaça de Can Flor ( Pòrtol ).

10) Reparació del sòl sintètic als parcs infantils de Sa Nova Cabana-Son Macià, Cas Capità, Pòrtol i es Pla de Na Tesa.

11) Renovació dels Contenidors de fems a diferents nuclis del terme municipal. ( Parc móvil de contenidors ).

12) Instal.lació de faroles i enllumenat públic a l’accés de l’autopista MA-13 pel Caülls.