Asfaltat d’un tram del Cami de Ca Na Maoila a Marratxinet