Instal.lacio de faroles i enllumenat públic a l’accés de l’autopista pel Caülls