MOCIÓ QUE PRESENTA PER VIA D’URGÈNCIA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXI PER REBAIXAR EL TIPUS IMPOSITIU AL REBUT D’IBI de 2017.

anagrama-pp

Marratxí 20 de Octubre de 2016

El juny de 2008 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la Direcció General del Cadastre va dur a terme una revisió dels valors cadastrals dels immobles de Marratxí.

Aquest augment dels valors cadastrals va suposat un increment important del rebut de l’Impost de Bens Immobles (IBI).

Un augment que s’ha anat fent poc a poc en 10 anys i que suposava augmentar el rebut de contribució any rere any.

L’any 2014 l’Ajuntament va prendre mesures per estabilitzar aquest augment per l’any 2015 i 2016.

Malgrat aquesta regularització, el valor cadastral seguirà augmentant fins l’any 2017.

Ates que els dos darrers exercicis l’ajuntament de Marratxí ha tengut un important romanent de tresoreria, que fa pensar que no es necessari continuar amb l’augment de recaptació en concepte d’IBI.

Ates que l’Ajuntament te mecanismes al seu abast per continuar frenant aquest augment.

Per aquest motiu el grup municipal del Partit Popular de Marratxí proposa a l’Ajuntament ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. L’Ajuntament de Marratxí rebaixarà el tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles (IBI) al 0’4%.

Francisco José Ferrá Pizá

Portaveu del grup municipal del Partit Popular

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *