Ple Novembre 2019

Al passat plenari del mes de Novembre, el Partit Popular de Marratxí va presentar dues mocions:

-Moció PER UNA NOVA PROPOSTA DE REPARTIMENT DE L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE TENINT EN COMPTE ELS PROJECTES MUNICIPALS, que va esser exposada per la nostra regidora Juana Maria Burguera.

-Moció DE SUPORT A LES FORCES I COSSOSDE SEGURETAT DE l’ESTAT, presentat pel nostre regidor Sebastià Frau.

 

Per altra banda el Partit Popular va demanar a l’equip de govern actual els següents assumptes.

Relació de  Pregs i Preguntes:
* La regidora Magdalena García va expresar  la seva preocupació referent al mal estat de les aceres i asfaltat al nucli del Pont d’Inca, degut a la seva perillositat per als vianants i conductors.